fbpx

Реєстраційна форма (для людей з України, які хочуть працювати в Чеській Республіці)

Ця реєстраційна форма призначена лише для внутрішнього використання, не буде надана третім особам і слугує основою для подальшого контакту з рекрутером.
Загальне положення про захист даних: https://www.comacjobs.cz/gdpr/

Будь ласка, напишіть відповіді латиницею – інформацію знайдете на картці медичного страхування або у вашому паспорті/візі.
Prosím, odpovědi pište v latince – informace najděte na kartičce pojištěnce nebo ve vašem pasu/vízu

UA outside CZ

Захист даних для Чеської Республіки (включаючи кандидатів, призначених робітників та штатних робітників)

Група фірми Comac jobs бере на себе зобов’язання щодо захисту даних і зобов’язується обробляти вашу особисту інформацію відповідно до наших глобальних принципів захисту даних та передової практики.

Comac Jobs обробляє ваші персональні дані, якщо це необхідно для (i) встановлення та підтримки трудових або трудових відносин з вами, (ii) оцінити вашу придатність до посади або завдання, щоб ми могли повідомити вас про відповідні можливості, надати вам можливість пройти навчання та послуги під час зміни професії, отримати роботу чи завдання, (iii) виконувати наші основні відносини з постачальниками, послуги з управління на місці або угоди про аутсорсинг, (iv) для особистого розвитку та відбору та оцінки, (v) щоб ми могли інформувати вас про послуги, які ми надаємо, (vi) з метою управління діловими ризиками, вирішення та захисту претензій та претензій, виконання судових наказів та інших юридичних та нормативних зобов’язань.

Comac Jobs обробляє конфіденційні персональні дані лише за умови відповідності вимогам законодавства та за згодою об’єкта захисту даних, або якщо це вимагається чи дозволено законом. Конфіденційна особиста інформація означає інформацію про расове чи етнічне походження, політичні погляди, релігійні чи філософські переконання, членство в профспілках, а також здоров’я чи статеве життя.

Інша конкретна інформація корисна, але не обов’язкова. Ця інформація допомагає нам ефективніше обробляти вашу заявку.

Ваша особиста інформація може бути надана нашим клієнтам, іншим компаніям Comac Jobs, філіям, субпідрядникам, дилерам або постачальникам, які надають послуги від нашого імені, клієнтам – якщо ви шукаєте роботу, або компанії, яка стає новим власником, якщо Comac jobs бере участь у процесі продажу або передачі частини або всієї компанії і якщо дані потрібні, наприклад, за рішенням суду. Персональні дані, що стосуються вашої особи, можуть бути надані за межами території Чеської Республіки. У будь-якому випадку компанія Comac Jobs вжила заходів для забезпечення належного рівня захисту всієї наданої інформації.

Заява:

«Я заявляю, що вищенаведена інформація є точною та правдивою, і я погоджуюся, що компанія Comac jobs s r.o., із зареєстрованим офісом у Горні Терлицько 737, Терлицько, IН: 28657411 використовуватиме цю згоду для обробки з метою працевлаштування, доки я не відкликаю цю згоду та з цією метою повідомляти третім сторонам. Мене повідомили про мої права відповідно до Закону № 101/2000 Sb., Про захист персональних даних, зокрема про право відкликати цю згоду в будь-який час. Я дозволяю Comac jobs отримувати рекомендації від мого роботодавця та надавати відповідну інформацію щодо моєї інформації про роботу. Наскільки мені відомо, я підтверджую, що інформація, подана в цій формі, є правдивою. Я надаю дані добровільно та у своїх власних інтересах, і я усвідомлюю, що надання будь-якої неправдивої інформації, ненадання суттєвої інформації або введення в оману є причиною негайно скасувати вакансію».